Aktivnosti Eluksa u 2008.

 

Fondacija Milosrdni fond

Početkom godine sklopljen je ugovor sa fondacijom Milosrdni fond svetlost...

Detaljno


Zubin Potok

Potpisan ugovor i započeta gradnja 20 kuća za interno raseljena lica ...

Detaljno


Sajm građevine u Beogradu

Kao i svake godine i prošle godine na međunarodnom sajmu građevine u Beogradu ...

Detaljno


Organizacija HELP

Polovinom godine firma potpisuje ugovor i započinje gradnju 10 kuća za romsko naselje ...

Detaljno


WIFI  kurs

Nakon pohađanja WIFI  kursa pod pokroviteljstvom austrijske privredne komore...

Detaljno


Dom slepih u Pančevu

Potpisan ugovor sa Ambasadom Malezije koja je donator tri nova objekta ...

Detaljno


Pored velikog broja kuća izgrađenih po ugovoru sa fizičkim licima širom Srbije i Crne Gore izdvojićemo samo neke, a ostale možete naći  među slikama u našoj galeriji...

Detaljno


Proizvodna hala

Pored svih ovih aktivnosti firma je nastavila sa radovima na započetoj novoj proizvodnoj hali...

Detaljno


 

 

MEDJUNARODNI SAJAM GRAĐEVINARSTVA 2006 (UFI) BEOGRAD


 

Montazne kuce Eluks

Kao i svake godine preduzeće "Eluks" bilo je prisutno i na ovogodišnjem sajmu

građevinarstva. Posećenost našeg štanda je bila očekivano velika, sklopljeni

su mnogi ugovori i poslovni kontakti.

 

 

 

 

 

 

Beograd

03. 05. '06.
07. 05. '06.


Tok izgradnje montažne kuće koja je predstavljena na sajmu u Beogradu.

 

Montazne kuce Eluks

Montazne kuce Eluks

Montazne kuce Eluks

Montazne kuce Eluks

Montazne kuce Eluks

Montazne kuce Eluks

Montazne kuce Eluks

Montazne kuce Eluks

Montazne kuce Eluks

Montazne kuce Eluks

Montazne kuce Eluks

Montazne kuce Eluks

Montazne kuce Eluks

Montazne kuce Eluks

Montazne kuce Eluks

Montazne kuce Eluks

Montazne kuce Eluks

Montazne kuce Eluks

Montazne kuce Eluks

Montazne kuce Eluks

Montazne kuce Eluks

Montazne kuce Eluks

Montazne kuce Eluks

Montazne kuce Eluks

Montazne kuce Eluks

Montazne kuce Eluks

Montazne kuce Eluks

Montazne kuce Eluks

Montazne kuce Eluks

Montazne kuce Eluks

Montazne kuce Eluks

Montazne kuce Eluks

Montazne kuce Eluks

Montazne kuce Eluks

Montazne kuce Eluks

Montazne kuce Eluks

Montazne kuce Eluks

Montazne kuce Eluks

Montazne kuce Eluks

Montazne kuce Eluks

Montazne kuce Eluks

Montazne kuce Eluks

Montazne kuce Eluks

Montazne kuce Eluks

Montazne kuce Eluks

Montazne kuce Eluks

Montazne kuce Eluks

Montazne kuce Eluks

 

Monteluks